icon-search
icon-search

Polisi Pemulangan Barangan

 (Return & Refund Policy)


Polisi Pemulangan Barang

Kepada Pelanggan Cod Malaysia, Yang ingin Buat Pemulangan Produk Kepada Pihak Kami, Disini Adalah Polisi Pemulangan Yang kami Sediakan Kepada Anda Supaya.


- Setiap Pelanggan boleh membuat Pemulangan Dalam Tempoh 10 Hari Selepas Menerima Barang di Tangan Anda Sekiranya Barang yang Anda terima Telah : (Tidak Termasuk barangan yang mempunyai jaminan dari Kilang)


Jenis Pemulangan Yang Diterima

1- Barangan Rosak Ketika Terima.

2- Barangan Yang mempunyai Jaminan melebihi 10 hari.

3- Pembukusan yang telah dibuka Atau Rosak.

4- Fizikal Barang tidak seperti didalam Gambar.

5- Barangan yang telah Rosak didalam jaminan Warranty yang telah diberi.

6- Barang Kecantikan / Kesihatan hanya dibenarkan pulang Atau tukar Ganti Sekiranya Produk yang dibeli rosak ketika terima.

7- Produk yang dibeli telah Tamat Tempoh (Expired)

8- Sekiranya Produk Telah Tamat Tempoh (Expired) dalam Simpanan Pengguna, Kami tidak menerima Pemulangan Produk atau tukar Ganti Dengan Produk yang baharu.

9- Proses Pemulangan Barang Boleh Dibuat Melalui  Syarikat Penghantaran yang terdapat di Malaysia

10- Kos Penghantaran Pemulangan akan ditanggung oleh Pihak Pembeli.


Polisi Pemulangan Wang (Bayar Balik)


1- Pemulangan Wang Akan dikembalikan Selepas Penghantaran Telah dibuat dan berjaya diterima oleh pihak kami.

2- Pemulangan Wang Akan dibayar ke akaun Pengguna yang telah disediakan oleh Pengguna.

3- Bayaran Balik akan dibuat 1-3 hari bekerja.

4- Jumlah Bayaran Balik akan dibuat Dengan nilai Pembelian pembeli / Pengguna.

5- Jaminan Wang dikembali hanya akan dibayar balik Sekiranya Barang yang dipulangkan itu masih Dalam 80% Bentuk Fizikal dalam keadaan asal. (Tidak diubah Suai).

6- Hanya barang yang dijamin Seperti pada bahagian "Jenis Pemulangan yang Diterima"  sahaja akan dibayar balik pemulangan wang ( Produk Kecantikan / Kesihatan hanya dibayar sekiranya Bungkusan Atau Produk Rosak)


Hubungi - 601117147914 (untuk lebih  lanjut)

Your cart is currently empty.
Continue shopping